onderneming overzicht (Nederlands)

De 3E Company biedt u een veelomvattend pakket informatieproducten en services waarmee u eenvoudig kunt voldoen aan de eisen die wereldwijd worden gesteld ten aanzien van Milieu, Gezondheid en Veiligheid (Environmental Health & Safety (EH&S). Dit pakket omvat aspecten van de veilige productie, distributie en veilig transport, tot gebruik en afvoer van chemicaliën en gevaarlijke producten. Door deze benadering, die de volledige levenscyclus van chemicaliën omspant, kan het in-house EH&S management de kosten, risico’s en aansprakelijkheid terugdringen, waarbij processen efficiënter verlopen en wordt gefocust op de strategische EH&S doelstellingen. 3E kan aan elke producent, importeur en distributeur en aan bedrijven waarvan de werknemers met gevaarlijke stoffen omgaan een programma aanbieden dat specifiek is toegesneden op de managementbehoeften en op de voor uw organisatie relevante EH&S compliance informatie.

3E biedt oplossingen voor alle stadia van productveiligheid, productstewardship en veiligheid van de werkomgeving, vanaf de ontwikkeling van het product tot uiteindelijke afvoer van het afval. 3E combineert op unieke wijze rijke regulatoire content met expertise op het gebied van EH&S en de best mogelijke praktijkvoering.

Dat kwalificeert ons bij uitstek als verschaffers van een veelomvattende benadering voor het managen van informatie en compliance met betrekking tot de chemicaliënregelgeving. In nauwe samenwerking met uw bedrijf, identificeert 3E uw behoeften, doet aanbevelingen voor specifieke oplossingen en implementeert flexibele modulaire programma’s die zich vertalen in maximale business value. Most solution providers take a narrow approach, providing assistance only in very specific areas of compliance, such as vendor MSDS management, emergency response or chemical regulatory data services. 3E Company heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Carlsbad CA in de Verenigde Staten, met bijkantoren verspreid over de VS. Het Europese kantoor bevindt zich in Kopenhagen Denemarken.

Hierna vindt u een korte beschrijving van onze producten en services. Wilt u meer weten over ons bedrijf, bezoek dan onze Engelstalige website op www.3ecompany.com. Blader door onze Solutions pagina's om uit te vinden hoe we kunnen helpen, of neem contact met ons vandaag.

Chemicaliënregelgeving
Ariel data levert een uitgebreid pakket gegevens dat op de diverse juridische niveaus van wereldwijd gereguleerde chemicaliën, voedingsadditieven en smaakstoffen beslaat. De nog steeds groeiende collectie bevat honderden complete lijsten met regelgeving die duizenden data-elementen bevatten en wereldwijd tientallenlanden bestaan.

Toegang tot de gegevens: Beslissingsondersteuning voor het voldoen aan de chemicaliënregelgeving

Ariel WebInsight – Via een abonnement krijgt u toegang tot een robuuste referentietool met gebruiksvriendelijke interface met search, query, rapportage en analysemogelijkheden. De toegang tot deze centrale database bespaart u zeer veel tijd in uw research naar de wereldwijde chemicaliënregelgeving.

ArielLogic™ voor voeding en smaakstoffen - Via een abonnement krijgt u toegang tot een intelligente online referentietool voor producenten van smaak- en kleurstoffen en fabrikanten van dranken. Deze tool ondersteunt u bij het wereldwijd identificeren van de relevante regelgeving voor smaakstoffen en voedingsadditieven.

Ariel Data Manager™ (ADM) – Hiermee realiseert u een naadloze integratie van de gegevens van de chemicaliënregelgeving, toxiciteit, en ecotoxiciteit in customsystemen, en in commerciële zakelijke EH&S systemen als SAP® EH&S, SciQuest en The WERCS®. Voor het invoeren van nieuwe regelgeving of aanpassing van de bestaande regels worden heeft u hiermee de beschikking over een managementtool voor het efficiënt invoeren van veranderingen en regelmatige updates.

Ariel Solutions for SAP® EH&S – Een pakket producten en services dat zorgdraagt voor naadloze integratie van de gegevens over chemicaliënregelgeving, toxiciteit en ecotoxicitreit, expert-regels, meertalige frasen, documenten en label templates in SAP EH&S. Met ADM-EHSAP importeert u de gegevens betreffende de regelgeving. Met ADM-VMSDS kunt u leverancier (M)SDS-en in SAP EH&S importeren en beheren.

MSDS Authoring
Ariel MSDS Authoring Services – Voor outsource of co-source ondersteuning bij de authoring van MSDS-en kunt u een beroep doen op onze toegewijde in-house staf van hooggekwalificeerde meertalige auteurs.

MSDgen® - Een zakelijk MSDS softwarepakket voor zowel de commerciële als in-house EH&S staf voor het efficiënt managen van het ingewikkelde proces van afgifte van betrouwbare schriftelijke informatie over gevaarlijke stoffen.

MSDS Distributie
Ondersteuning bij de distributie van de gegevens in MSDS-en, via een website die door 3E wordt onderhouden, de regelmatige bezorging van MSDS-en bij klanten via fax, email post of via een internetlink die door 3E op de website van de fabrikant of distributeur gezet.

3E MSDS Management
3E levert een breed scala aan producten en services met brede toepasbaarheid. Met deze producten is de 3E Company bedrijven behulpzaam bij het naleven van regelgeving of geeft werknemers toegang tot (M)SDS-en (material safety data sheets/safety data sheets). Onze programma’s zijn geschikt voor bedrijven met diverse omvang en activiteiten en voor bijna elk land. 3E levert op maat gesneden oplossingen die toegespitst zijn op uw specifieke behoeften. Dit kunnen services zijn voor bedrijven die slechts voor een beperkt aantal producten MSDS-en willen raadplegen, of voor chemische inventaris dat over duizenden locaties verspreid is. Met de op uw behoeften toegesneden oplossingen voorziet 3E u van robuuste regulatoire reporting tools, waarmee u een regulatoire impactanalyse kunt maken en approval en workflow tools waarmee u een betere grip krijgt op de toeleveringsactiviteiten van chemicaliën.

Transport
De specialisten op het gebied van het transport van gevaarlijke stoffen zijn via onze transportservices het hele jaar door elke dag vierentwintig uur bereikbaar. Van hen krijgt u advies over de beste transportwijze, hulp voor uw werknemers en de verzekering van compliance van verzendingen. Ook kunnen de vereiste papieren en documenten voor verzending worden opgesteld en kunnen gevaarlijke stoffen worden geclassificeerd voor het bepalen van de juiste verpakking en etikettering.

Hulp bij calamiteiten
Het 3E EH&S Mission Control Center levert het gehele jaar, 7 dagen per week vierentwintig uur per dag tijdige en professionele bijstand voor het management van ongelukken en het vrijkomen van chemicaliën. U wordt onmiddellijk in contact gebracht met artsen, toxicologen, dierenartsen en specialisten op het gebied van vergiftigingen die in geval van mogelijke blootstelling aan chemicaliën in real-time medisch advies geven aan de werknemer van de klant. Fabrikanten en distributeurs kunnen ook het gratis telefoonnummer op hun MSDS-en vermelden, waardoor rond de klok het gehele jaar door de juiste maatregelen kunnen worden getroffen bij vervuilingen, inname of blootstellingen die verband houden met hun producten.

Training
3E verzorgt voor zijn klanten een scala aan trainingen. Onze instructeurs verzorgen trainingen in HazMat/Right-To-now, HAZWOPER en transporttraining.

Stroomlijning van de regulatoire rapportage
Met onze regulatoire rapportage services zijn wij u behulpzaam bij het identificeren, tracken en het indienen van beschrijvingen en vergunningen. Daardoor wordt het proces van regulatoire compliance rapportage vereenvoudigd en gestroomlijnd.

Gevaarlijk afval
Met zijn Afvalmanagement en Classificatie Services helpt 3E zijn klanten op professionele wijze te voldoen aan de verplichtingen die aan het management van gevaarlijk afval worden gesteld. Deze services omvatten de juiste opslag en afvalverwerking.

Professionele Services
3E Company biedt zijn klanten een verscheidenheid aan outsourced en projectmatige services voor de compliance activiteiten met betrekking tot de productveiligheid en stewardship. Een greep uit ons aanbod:
REACH Third Party Representative Services
DGSA (Dangerous Goods Safety Adviser) Services
European Product Registration Services
Chemical and Regulatory Data Management